IDEA House pārvērtības

Aizputes jauniešu mājā “IDEA House” uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi, kas norisinās Aizputes novada domes projekta “IDEA teaHouse” ietvaros. Tiek veikta mājas novecojošo logu, durvju un elektroinstalāciju maiņa, labierīcību rekonstrukcija, āra terases izbūve, kā arī virtuves telpas izveide. Aizputes jauniešu mājas rekonstrukcijas mērķis ir jauniešu tējnīcas “IDEA teaHouse” izveidošana un labiekārtošana.

Jauniešu tējnīca IDEA teaHouse ir jauniešu veidota pulcēšanās vieta, kurā iespējams nobaudīt pašu gatavotus karstos dzērienus un uzkodas, piedalīties izglītojošos un kultūras pasākumos un saturīgi pavadīt laiku no atkarībām brīvā vidē.

Paralēli rekonstrukcijai projekta ietvaros, IDEA House jaunieši paši saviem spēkiem atsvaidzina mājas interjeru. Ar būvfirmas „AD Būve“ ziedotajiem materiāliem jaunieši atjauno iekštelpu sienu krāsojumu. „Tā kā lielāko daļu sava brīvā laika aizvadu IDEA House, ir patīkami pašam piedalīties mājas veidošanā un veidot tādu vidi, kurā prieks uzturēties. Pagājušajā gadā veidojot tējnīcu iemācījos daudzas praktiskas lietas remonta veikšanā, kuras tagad varu likt lietā. Šis ir arī ļoti labs veids kā aktīvi aizvadīt skolas brīvlaiku,“ stāsta IDEA House jaunietis Toms Pirtnieks

Darbs pie jauniešu tējnīcas “IDEA teaHouse” izveides aizsācies jau 2010.gadā, kad no Aizputes iedzīvotāju ziedotajiem krēsliem un jauniešu mājas bēniņos atrastiem informācijas ziņojumu dēļiem, jaunieši izveidoja oriģinālus interjera priekšmetus tējnīcas iekārošanai. 2011.gada pavasarī ar Taipejas Misijas Latvijas Republikā atbalstu, tika iegādāts tējnīcai nepiciešamais aprīkojums – dažādas virtuves iekārtas un trauki.

“Jauniešu tējnīca IDEA teaHouse ir unikāls šāda veida projekts Latvijā, jo ir pilnībā pašu jauniešu veidota un īstenota iniciatīva. Veidojot tējnīcu un organizējot IDEA teaHouse darbu, jauniešiem ir iespēja iegūt dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes,” saka IDEA House vadītāja Ance Kasnikova.

Projektu “IDEA teaHouse” īsteno Aizputes novada dome un tā kopējās izmaksas ir 13 000 latu. Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnīcības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu 9000 latu apmērā, kura līdzekļus administrē Lauku atbalsta dienests un Liepājas rajona partnerība.

zp8497586rq