„Kafija ar politiķiem” ir biedrības “NEXT” Latvijā adaptēta metode, neformāla dialoga veidošanai starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesos, viedokļa paušanā un kopienas attīstībā.

“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu. Veidojot dialogu starp jauniešiem un dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem, ir svarīgi radīt vidi un telpu, kurā ir iespējama atklāta un ieinteresēta saruna par to, kas ir būtiski visiem iesaistītajiem. „Kafija ar politiķiem” ir Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un politiķiem – dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus. Jauniešiem tā nereti ir pirmā iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.

Kā notiek “Kafija ar politiķiem”?

„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām.

“Kafija ar politiķiem” ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. Sarunas tiek moderētas (ir viens vadītājs) un strukturētas (tiek izmantotas dažādas diskusiju metodes, piemēram world caffee, atklātā diskusija u.c.).

Kādi ir “Kafijas ar politiķiem” sarunu temati?

Gan jaunieši, gan pašvaldību pārstāvji pirms pasākuma ir sagatavojušies, apzinot un sagatavojot aktuālos jautājumus. Temati par kuriem notiks jauniešu un politiķu saruna, var tikt izvēlēti arī pasākuma sākumā, dalībniekiem kopīgi vienojoties.

Pirms katras diskusijas ir svarīgi noskaidrot, par ko gribētu runāt paši dalībnieki un kas ir aktuāls tieši viņiem. Tas var būt arī kāds ļoti konkrēts jautājums vai projekts vietējā pašvaldībā, kuram nepieciešams jauniešu viedoklis un idejas, piemēram, pašvaldības attīstības plāna izstrāde vai jauniešu mājas veidošana. Visbiežāk jaunieši vēlas runāt par jauniešu nodarbinātību, brīvā laika pavadīšanas iespējām, vietējās pašvaldības infrastruktūru, jauniešu aizplūšanu.

Ko dod “Kafija ar politiķiem”?

„Kafija ar politiķiem” rezultātā jaunieši iepazīst pašvaldības un lēmumu pieņēmēju darbu, iegūst iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus. Savukārt, politiķi gūst priekšstatu par jauniešu realitāti un vajadzībām.

„Kafija ar politiķiem” metode lieliski darbojas kā līdzeklis, lai gan jaunieši, gan politiķi pārvarētu stereotipus, gūtu pozitīvu saskarsmes un kopā darbošanās pieredzi. Pēc diskusiju pasākumiem jaunieši bieži saka: „Es nekad nebūtu domājis, ka arī mēs varam kaut ko darīt lietas labā!”, savukārt lēmumu pieņēmēji secina – „Mēs nezinājām, ka mūsu novadā ir tik aktīvi un darboties griboši jaunieši!”.

„Kafija ar politiķiem” ir efektīvs veids, kā pārvarēt nezināšanas un aizspriedumu plaisu, radot vietu un telpu sadarbībai.

Kas rekomendē izmantot “Kafiju ar politiķiem”?

2011.gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi “Kafiju ar politiķiem” par vienu no strukturētā dialoga labo piemēru metodēm, aicinot pašvaldības, jauniešu organizācijas un citus interesentus izmantot “Kafiju ar politiķiem” jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesos. Papildus informācija pieejama IZM mājas lapā.

Vai “Kafija ar politiķiem” var tikt organizēta arī manā pašvaldībā?

Biedrība „NEXT” sadarbībā ar partneriem Ogres jauniešu klubu „Projektu darbnīca” un Gulbenes jauniešu klubu „Dēms” labprāt palīdzēs organizēt „Kafiju ar politiķiem” jebkurā vietā Latvijā, un dalīsies pieredzē un zināšanās par šīs metodes tālāku izmantošanu. Ja vēlaties, lai “Kafija ar politiķiem” tiktu organizēta arī jūsu pašvaldībā, lūdzu sazinieties ar biedrības “NEXT” pārstāvjiem, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

Saziņai