Jauniešu māja IDEA House ir vieta jauniešu aktīvai līdzdalībai, ideju īstenošanai, kā arī prasmju un iemaņu attīstīšanai.

Mājas lapa: www.idejumaja.lv

Izvirzītie darbības principi nosaka, ka IDEJU MĀJA ir

  • Droša un pieejama vide jauniešiem
  • Neformāla tikšanās vieta
  • Platforma jauniešu viedokļu paušanai un iniciatīvai
  • No atkarībām brīva vide

IDEJU MĀJU veido un vada jaunieši, tās darbības un aktivitāšu centrā ir jauniešu vajadzības. Pašiem jauniešiem ir iespēja noteikt ko un kā darīt, sniedzot iespēju izvēlēties aktivitātes, kuras patiešām interesē un šķiet aktuālas.

IDEJU MĀJAS aktivitātes

  • Neformālās izglītības programmas: mūzika, mediji, projektu rakstīšana
  • Tematiskie pasākumi: filmu vakari, jauniešu izklaides pasākumi, citas jauniešu ierosinātas aktivitātes
  • Jauniešu līdzdalība dažādos pasākumos: Kafija ar politiķiem, pilsētas svētki, dažādi kultūras un sabiedriskie pasākumi

IDEJU MĀJAS darbības un projektu finansētāji

IDEJU MĀJA

Katoļu iela 5
Aizpute
Aizputes novads
LV-3456


Darba laiks

Otrdiena-Ceturtdiena 15.00-20.00
Piektdiena-Sestdiena 13.00-21.00


Saziņai