IDEJU MĀJAS vadītāja Paula Āboliņa-Ābola

Kopš 2014.gada sākuma Aizputes jauniešu IDEJU MĀJAS vadība uzticēta Paulai Āboliņai-Ābolai, kura turpmāk būs atbildīga par aktivitāšu un projektu īstenošanu jauniešiem IDEJU MĀJĀ.

“Esmu aizputniece, tādēļ zinu, ka Aizputei ir savs šarms. Šeit jauniešiem ir lielākas iespējas būt aktīviem un tikt ieraudzītiem. Darbojoties IDEJU MĀJĀ, vēlos jauniešus atbalstīt viņu ideju īstenošanā. Mans mērķis ir veidot sadarbību starp Aizputes pilsētas un pagastu jauniešiem un caur dažādām aktivitātēm iesaistīt jauniešus novada notikumos un dzīvē,” savus darbības plānus skaidro jaunā IDEJU MĀJAS vadītāja Paula Āboliņa-Ābola.

IDEJU MĀJAS darbības prioritātes 2014.gadā ir darbs ar jauniešiem Aizputes novada pagastos un jauniešu iesaistīšana DEJU MĀJAS mūzikas studijas darbībā.

Paula Āboliņa-Ābola ir dzimusi un augusi Aizputē, un šobrīd apgūst mediju studijas un žurnālistiku Vidzemes Augstskolas pēdējā kursā. Paula aktīvi iesaistījusies IDEJU MĀJAS aktivitātēs kopš tās izveidošanas 2008.gadā, darbojusies dažādos jauniešu projektos, kā arī savu studiju ietvaros mācījusies augstskolās Zviedrijā un Somijā.

“Jaunu un aktīvu cilvēku iesaistīšanās Aizputes novada dzīves veidošanā ir ļoti svarīga. Priecājos, ka jaunā IDEJU MĀJAS vadītāja izvēlējusies laiku un enerģiju veltīt savai pašvaldībai,” uzskata Aizputes novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis.

Iepriekš IDEJU MĀJU vadīja Elza Muraševa, kura šobrīd devusies Eiropas Brīvprātīgā darba projektā ārpus Latvijas.

Jauniešu IDEJU MĀJA ir vieta aktīvai līdzdalībai, ideju īstenošanai, dziesmu un skaņu ierakstīšanai, kā arī prasmju un iemaņu attīstīšanai. IDEJU MĀJA izvedota 2008.gadā sadarbojoties biedrībai “NEXT” un Aizputes novada domei.

Plašāka informācija par IDEJU MĀJU pieejama interneta mājas lapā www.idejumaja.lv , kā arī sociālo tīklu portālos: www.twitter.com/idejumajalv , www.facebook.com/idejumaja , www.draugiem.lv/idejumaja .

zp8497586rq