IDEJU MĀJA

Jauniešu IDEJU MĀJA ir vieta aktīvai līdzdalībai, ideju īstenošanai, dziesmu un skaņu ierakstīšanai, kā arī prasmju un iemaņu attīstīšanai.

Vairāk par IDEJU MĀJU: www.idejumaja.lv

A festivāls

IDEJU MĀJA ir

  • Droša un pieejama vide jauniešiem
  • Neformāla tikšanās vieta
  • Platforma jauniešu viedokļu paušanai un iniciatīvai
  • No atkarībām brīva vide

IDEJU MĀJAS aktivitātes

  • Neformālās izglītības programmas: mūzika, mediji, projektu rakstīšana
  • Tematiskie pasākumi: filmu vakari, jauniešu izklaides pasākumi, citas jauniešu ierosinātas aktivitātes
  • Jauniešu līdzdalība dažādos pasākumos: Kafija ar politiķiem, pilsētas svētki, kultūras un sabiedriskie pasākumi

IDEJU MĀJAS darbību un projektus finansē

IDEJU MĀJA

Katoļu iela 5
Aizpute
Aizputes novads
LV-3456

Darba laiks
Otrdiena-Sestdiena 15.00-20.00

Saziņai

IDEJU MĀJAS vadītāja
Ance Tīmane

26670756
info[at]idejumaja.lv