Jaunieši iesaistās Aizputes novada attīstības plānošanā

Piektdien, 2011. gada 27.maijā Aizputes jauniešu mājā “IDEA House” jaunieši un Aizputes novada domes deputāti tikās diskusijā „Kafija ar politiķiem” un izteica priekšlikumus par Aizputes novada attīstību. Diskusija “Kafija ar politiķiem” tika rīkota biedrības “NEXT” projekta „Skaties tālāk!” ietvaros.

Tikšanās laikā neformālā gaisotnē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar novada iedzīvotāju līdzdalību un savstarpējo sadarbību, kultūras mantojuma saglabāšanu, tūrisma attīstību, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu, vidi un infrastruktūru. Diskusijā ar Aizputes novada jauniešiem piedalījās Aizputes novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis, priekšsēdētāja vietnieks Juris Grasmanis, domes deputāti Linards Tiļugs, Liveta Sprūde, Gundars Sisenis, Mārīte Alfuse, kā arī domes attīstības nodaļas pārstāvji Gita Sedola un Andris Jankovskis.

Aizputes novada domes priekšsēdtāja vietnieks Juris Grasmanis uzskata, ka regukāras tikšanās ar jauniešiem ir vajadzīgas, lai izzinātu jauniešu viedokli par novadā notiekošo: “Jauniešiem ir savs viedoklis par novada dzīvi. Tikšanās laikā deputātiem ir iespēja jauniešiem skaidrot novada attīstības tendences un pieņemtos lēmumus. Svarīgi, ka mums ir iespēja paskatīties uz novadu no jauniešu perspektīvas.”

“Kafija ar politiķiem” laikā jaunieši un deputāti uzņēmējdarbības un vietējās ekonomikas attīstībai ierosināja veikt pašnodarbināto (piemēram, arhitektu, projektu vadītāju, juristu) piesaisti Aizputes novadam, kas sniegtu šiem cilvēkiem salīdzinoši lētus dzīves apstākļus un darbu harmoniskā vidē. Tūrisma attīstībai jaunieši ir gatavi iesaistīties gidu pakalpojumu nodrošināšanā, piedāvājot novada viesiem ekskursijas dažādās valodās. Pašvaldības pārstāvji apņēmās risināt jautājumu par jauniešu gidu apmācību un sagatavošanu. Diskusijā tika aktualizēts jautājums par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un sabiedrības eko izglītību. Tāpat jaunieši izteica atbalstu Misiņkalna estrādes būvniecības projektam un Aizputes vēsturiskā centra atjaunošanai.

“Domāju, ka diskusijai bija izvēlētas labas un aktuālas tēmas. Radās sajūta, ka deputāti uzklausa jauniešu idejas un iedziļinās jauniešu teiktajā. Būtu svarīgi, lai pašvaldība šīm idejām pievērstu lielāku uzmanību un pacenstos tās īstenot,” uzskata viens no “Kafija ar politiķiem” jauniešu dalībniekiem Toms Pirtnieks.

”Diskusijas “Kafija ar politiķiem” mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem un pašvaldības deputātiem satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. „Kafija ar politiķiem” ideju biedrība “NEXT” ir aizguvusi no Zviedrijas un vairāku gadu garumā veiksmīgi ieviesusi Latvijā. Tas ir lielisks veids kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt abpusēju dialogu un sadarbību,” uzsver biedrības “NEXT” pārstāve Ance Zemžāne.

Projektu „Skaties tālāk!” īsteno biedrība “NEXT” sadarbībā ar Aizputes novada domi un citām organizācijām Latvijā. Projekta mērķis ir paaugstināt Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionu bērnu un jauniešu līdzdalības prasmes, dodot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un vietējās pašvaldības attīstībā. Projekta ietvaros notiek „Kafija ar politiķiem” pasākumi, kā arī citas aktivitātes, kuru laikā bērni un jaunieši tiekas ar politiķiem un iegūst prasmes un pieredzi par to, kā iesaistīties savā pašvaldībā un sabiedrībā notiekošajā.

Papildus informācija par „Kafija ar politiķiem” pasākumiem pieejama Draugiem.lv lapā: www.draugiem.lv/kafijaarpolitikiem

Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātai Eiropas Savienībai. Vairāk informācijas www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv .

Foto no pasākuma apskatāmas šeit.

zp8497586rq