Kafija ar politiķiem Durbes novadā

Sestdien, 10.decembrī, Durbes novada domē jaunieši, pašvaldības deputāti un darbinieki, kā arī novada attīstības programmas izstrādātāji tikās diskusijā “Kafija ar politiķiem”, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar izglītību, jauniešu līdzdalību un iniciatīvām, kā arī jauniešu iespējām iesaistīties novada attīstības veidošanā.

Pēc diskusijas Durbes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Radzevičs apliecināja pašvaldības apņemšanos vairākus jauniešiem aktuālos jautājumus risināt jau nākamā gada budžeta ietvaros – dome plāno atvēlēt līdzekļus sporta laukumu un jauniešu brīvā laika infrastruktūras atjaunošanai.

Diskusiju centrā nonāca arī jautājums par jaunatnes lietu speciālista nepieciešamību Durbes novadā. Tika nolemts meklēt atbilstošāko jauniešu aktivizēšanas un līdzdalības modeli, kas nebūtu tikai “ķeksīša pēc”, bet gan veicinātu reālu jauniešu līdzdalību un palīdzētu apzināties savas iespējas. Pašvaldības pārstāvji izteica gatavību kopā ar jauniešiem organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz jauniešu centriem citur Latvijā un iepazīt citu pašvaldību pieredzi darbā ar jauniešiem.

Nozīmīgi pieminēt, ka Durbes novada attīstības programmas izstrādātāji apņēmās iekļaut attīstības programmā jauniešu un deputātu kopīgi izstrādātās idejas esošo problēmu risinājumiem.

Paldies visiem diskusiju dalībniekiem un uz tikšanos nākamajās “Kafijās ar politiķiem”!

Diskusija “Kafija ar politiķiem” tika rīkota biedrības “NEXT”projekta „Skaties tālāk!” ietvaros. “Kafija ar politiķiem” mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem un pašvaldības deputātiem satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. „Kafija ar politiķiem” ideju biedrība “NEXT” ir aizguvusi no Zviedrijas un vairāku gadu garumā veiksmīgi ieviesusi Latvijā. Diskusija “Kafija ar politiķiem” ir lielisks veids kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt abpusēju dialogu un sadarbību. Šo jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialoga metodi ir atzinusi Izglītības un zinātnes ministrija kā labo praksi strukturētā dialoga veidošanai. Kopš 2008.gada ir notikušas aptuveni 40 diskusijas “Kafija ar politiķiem” dažādās Latvijas pašvaldībās.

Projektu “Skaties tālāk” finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātai Eiropas Savienībai. Vairāk informācijas http://www.swiss-contribution.lv un http://www.lsif.lvPapildus informācija par projektu pieejama šeit