Kafija ar politiķiem Jaungulbenē!

24.martā Jaungulbenes tautas namā pulcējās neierasta publika: Gulbenes novada domes deputāti un darbinieki, pagasta un novada jaunieši, jauniešu darbinieki un skolotāji. „Esam atnākuši uz kafiju ar politiķiem,” smaidot teica vietējie aktīvisti. Un viņiem taisnība, jo šī tikšanās tika organizēta projekta „Skaties tālāk” ietvaros.

Vispirms visi klātesošie mēģināja „zīmēt” lauku jaunieša portretu gan to raksturojot kā personību gan izvērtējot viņa iespējas tieši lauku vidē. Brīvais laiks, līdzdalība un nodarbinātībā bija trīs galvenās jomas, kas šobrīd rūp jauniešiem. Sadaloties trīs draudzīgās un zinošās darba grupās, jaunieši un politiķi diskutēja par to, kas jau ir, bet kā vēl pietrūkst, lai uzlabotu ikdienas dzīvi lauku jauniešiem, un galu galā — kas par to ir atbildīgs!

Darba grupa, kas ķērās klāt pie brīvā laika pavadīšanas iespējām laukos, secināja, ka jaunieši grib sportot, muzicēt un darīt daudz labas lietas, tikai pietrūkst vietas, kur visiem sanākt, un nākotnē tas varētu būt jauniešu centrs pagastā.

Savukārt jauniešu līdzdalība pagasta vietējā dzīvē nemaz nav tik neiespējama – tā secināja otrā darba grupa. Ir vairāk jāpiedalās pagasta dzīvē, nākot ar savu piedāvājumu un iniciatīvu.

Runājot par nodarbinātību, šī problēma ir aktuāla un sāpīga it visur. Taču ja ir vēlēšanās ko darīt, ir jāsāk no nulles punkta: jāveic brīvprātīgais darbs, kas dod labu pieredzi, droši jārunā ar uzņēmējiem un organizācijām un visbeidzot – jaunieši taču var sākt ar zemeņu audzēšanu pašu pagastā – uzsvēra trešā darba grupa. Visas labās idejas un ierosinājumi, kas tika izteikti pirmajā tikšanās reizē malkojot kafiju ar politiķiem, nenoguls plauktos, bet soli pa solim tiks realizēti. Par to, kā ar redzējuma iedzīvināšanu darbos veiksies gan jauniešiem, gan politiķiem, redzēsim rudenī, otrajā tikšanās reizē pie kafijas tases.

Gulbenes novada dome un biedrība „Jauniešu klubs „Dēms” iesaistījusies jauniešu līdzdalības projektā „Skaties tālāk!”, ko īsteno biedrība „NEXT”. Projekta aktivitātes paredzētas visu 2011.gadu vairākās Latvijas pašvaldībās. Vidzemes un Latgales reģiona pasākumi ar mērķi paaugstināt bērnu un jauniešu līdzdalības prasmes, dodot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un vietējās pašvaldības attīstībā, notiks Gulbenes, Alūksnes un Balvu novadā.

Projekta noslēgumā tiks izstrādāts līdzdalības metodiskais materiāls, kurā tika apkopota iegūtā pieredze un kas būs pieejams visām organizācijām.

Vairāk par projektu uzzināt un sekot aktivitātēm arī turpmāk varēs http://www.labisbabis.lv un http://www.nextyouth.org.

Projektu „Skaties tālāk!” finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Jana Igaviņa
GND Informācijas nodaļa