"Kafija ar politiķiem" par jauniešu brīvā laika pavadīšanās iespējām Rīgā!

18.aprīlī notika Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta un biedrības “NEXT” kopīgi rīkotā jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās “Kafija ar politiķiem”, kuras temats šoreiz bija jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Rīgā.

Diskusijā piedalījās gan Rīgas Domes deputāti, gan departamentu pārstāvji, kā arī jauniešu no dažādām nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. Diskusijā jaunieši un lēmumu pieņēmēji runāja gan par brīvā laika infrastruktūru, gan par informācijas pieejamību, gan arī par brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu un pieprasījumu.