Liepājas jaunieši aicināti uz kafiju

Ceturtdien, 2011. gada 1.decembrī plkst.9.00 Liepājas pilsētas domē jaunieši un Liepājas domes deputāti tiksies diskusijā „Kafija ar politiķiem”, kurā tiks apspriesti uzņēmējdarbības, nodarbinātības,  izglītības, kultūras, līdzdalības, vides un pilsētas tēla  jautājumi. Diskusija “Kafija ar politiķiem” tiek rīkota biedrības NEXTprojekta „Skaties tālāk!” ietvaros.

Tikšanās laikā neformālā gaisotnē jauniešiem būs iespēja diskutēt ar Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, priekšsēdētāja vietniekiem Silvu Goldi un Gunāru Ansiņu, kā arī domes komiteju vadītājiem.

Diskusijā “Kafija ar politiķiem” ir aicināts piedalīties ikviens jaunietis, kurš vēlas iesaistīties sarunā ar Liepājas lēmumu pieņēmjiem. Diskusiju vadīs Liepājas pilsētas domes Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētājs Atis Egliņš – Eglītis.

Diskusijas “Kafija ar politiķiem” mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem un pašvaldības deputātiem satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. „Kafija ar politiķiem” ideju biedrība “NEXT” ir aizguvusi no Zviedrijas un vairāku gadu garumā veiksmīgi ieviesusi Latvijā. Diskusija “Kafija ar politiķiem” ir lielisks veids kā tuvināt jauniešus un pašvaldības politiķus, veicināt abpusēju dialogu un sadarbību. Šo jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialoga metodi ir atzinusi Izglītības un zinātnes ministrija kā labo praksi strukturētā dialoga veidošanai. Kopš 2008.gada ir notikušas aptuveni 40 diskusijas “Kafija ar politiķiem” dažādās Latvijas pašvaldībās.

Papildus informācija par projektu “Skaties tālāk” pieejama šeit

zp8497586rq