Projekta “JAUNIEŠI VĒRO” mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Projekta uzdevums ir tuvināt jauniešus un lēmumu pieņēmējus, veicinot jauniešu izpratni par pašvaldību darbību, funkcijām un lēmumu pieņemšanu. Projekts kopš 2006.gada ir norisinājies dažādās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pašvaldībās.

Projeka “JAUNIEŠI VĒRO” metodoloģiju biedrība “NEXT” izstrādāja 2006.gadā, un, ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu, pilotprojekta veidā īstenoja 25 Kurzemes reģiona pašvaldībās. 2008.gadā projekts “JAUNIEŠI VĒRO” saņēma Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu un tika tupināts Kurzemes reģionā. 2009.gadā projekta “JAUNIEŠI VĒRO” aktivitātes tika paplašinātas starptautiskā mērogā Baltijas valsīs un īstenotas programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.

Kur sākas līdzdalība?

Projekta “JAUNIEŠI VĒRO” ideja balstīta uz pārliecību, ka pārmaiņu veicināšanai, svarīgākais ir vietējais līmenis – vietējās sabiedrības un pašvaldības, kurās dzīvo jaunieši. Nozīmīgi, lai ikviens jaunietis savā novadā vai pilsētā varētu piedzīvot pirmo pozitīvo līdzdalības pieredzi, kas motivētu būt aktīvam visas dzīves garumā. Iegūstot pirmo pozitīvo aktīvās līdzdalības pieredzi savā vietējā pašvaldībā, jaunieši spēs turpināt līdzdalību nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī.

Projekts “JAUNIEŠI VĒRO” sekmē jauniešu un pašvaldību pārstāvju tuvināšanos, izglīto jauniešus par efektīvu līdzdalību, sniedz jauniešiem neaizvietojamu pieredzi vietējās pašvaldības darbības un lēmumu pieņemšanas procesu analīzē, kā arī rada interesi par lēumu pieņemšanas procesiem nacionālajā un Eiropas līmenī.

Projekta aktivitāšu laikā jaunieši pakāpeniski iesaistās dialogā ar lēmumu pieņēmējiem – iesākumā savā pašvaldībā un vēlāk arī nacionālā līmenī un Eiropas Savienības institūcijās. Projekts “JAUNIEŠI VĒRO” sniedz jauniešiem iespējas veidot tiešu dialogu ar pašvaldību politiķiem un līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos.

Vai vērošana var būt aktīva?

Projekta laikā jaunieši veic savu pašvaldību “vērošanu”, apmeklējot pašvaldību sēdes, iepazīstot pašvaldību darbu un lēmumu pieņemšanas procesus. Katrs vērošanas mēnesis ir veltīts konkrētai tēmai, par kuru vērotāji aizpilda mēneša ziņojumus. Katrā mēnēša ziņojumā ir atspoguļoti jauniešu iespaidi un viedoklis par pašvaldības darbu konkrētā vērošanas mēneša aktualizētajos jautājumos un jauniešu iespējamo līdzdalību pašvaldības izaicinājumu pārvarēšanā.

bet arī plāno un īsteno dažādās iniciatīvas, kuru galvenais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un dialogu ar lēmumu pieņēmējiem. Projekta metodoloģijas izpratnē “vērošana” no pasīvas darbības kļūst par aktīvu rīcību līdzdarbojoties un īstenojot iniciatīvas savas vides uzlabošanai.

“JAUNIEŠI VĒRO” pieredzes publikācija

 

 

Saziņai