Sākas līdzdalības projekts „Skaties tālāk!”

Biedrība “NEXT” uzsākusi projekta “Skaties tālāk!” īstenošanu, kura laikā tiks organizēti pasākumi ar mērķi paaugstināt Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionu bērnu un jauniešu līdzdalības prasmes, dodot iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un vietējās pašvaldības attīstībā.


No 18.līdz 21.februārim norisināsies pirmā projekta aktivitāte – seminārs projektā iesaistīto partneru pārstāvjiem, kurā tiks veidots projekta darbības plāns un apzinātas projekta akitivitāšu norises vietas.

Projekta mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar zemu līdzdalības līmeni un nabadzības risku no ģeogrāfiski attālākiem un mazāk attīstītiem Latvijas reģioniem.

Projekta laikā dažādos Latvijas novados norisināsies diskusijas “Kafija ar politiķiem” un “Bērnu paneļi. Šo diskusiju laikā jauniešiem un bērniem būs iespēja tikties un runāt ar savu pašvaldību lēmumu pieņēmējiem – deputātiem, pagasta pārvalžu vadītājiem, atbildīgajiem darbiniekiem.

“Biedrība “NEXT” jau vairākus gadus dažādās Latvijas pašvaldībās ir organizējusi diskusijas “Kafija ar politiķiem”, tādēļ projekta ietvaros plānojam turpināt un attīstīt šo metodi. Jaunums ir “Bērnu paneļi”, kuri tiek plaši izmantoti Kalmāras pilsētā, Zviedrijā. Kopā ar partneriem mēģināsim iedzīvināt šo bērnu līdzdalības metodi arī Latvijā,” stāsta projekta “Skaties tālāk!” vadītājs Vilis Brūveris.

Projekta laikā iegūto pieredzi plānots apkopot līdzdalības metodiskajā materiālā, kuru paredzēts izplatīt organizācijām visā Latvijā.

Projektu “Skaties tālāk!” īsteno Biedrība “NEXT”, sadarbībā ar biedrību “Ogres jauniešu klubs “Projektu darbnīca“”, biedrību “Jauniešu klubs “Dēms””, Aizputes novada domi un Šveices biedrību “Pro Aizpute Society”.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

16.02.2011.