“Saldējums ar lielajiem” plānošana Rankā

31.martā neliela delegācija viesojās Gulbenes novada Rankas pamatskolā, lai saliktu visus punktus uz “i” pirmajam pasākumam “Saldējums ar lielajiem“. 18.aprīlī Gulbenes novada deputāti skolā atbildēs uz 3.-4.klases bērnu jautājumiem, no kuriem daži ir visai āķīgi. Plānots, ka9.maijā bērni dosies atbildes vizītē uz Rankas pagasta pārvaldi.
Dienas atziņa: ir saldējums, ir jautājumi; nav saldējuma, nav jautājumu.:)

Gatavojamies!!!