KOMUNIKĀCIJĀCIJAS un SADARBĪBAS apmācības

Piedalies TUESILV komunikācijas un sadarbības apmācībās Kurzemes jauniešiem 22. un 23.novembrī!

KOMUNIKĀCIJAS un SADARBĪBAS apmācības

Apmācībās varēsi pilnveidot savas komunikācijas un sadarbības prasmes:

  • Fotografēšanā;
  • Stātstu veidošanā;
  • Sociālo mediju izmantošanā;
  • Kopīgu projektu veidošanā.

Komunikācijas prasmes varēsi pilnveidot ar praktisku un interesantu uzdevumumu palīdzību kopā ar citiem jauniešiem no dažādām Kurzemes vietām. Apmācībās ar savu pieredzi dalīsies jaunieši, kas paši veiksmīgi strādā foto, social mediju un radio jomā.

Apmācības ir bez maksas! Apmācību dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un nakšņošana. Nepieciešamības gadījumā tiek segti arī ceļa izdevumi. Apmācības notiek jauniešu iniciatīvu centrā “Šķūnis” Saldū, Lielā ielā 3B.

Apmācibu pieteikums: https://docs.google.com/forms/d/1wXochX7AWda5z4FusRWcFBQnGYkwuLAI-kP4-J4gSUY/viewform

Apmācības organizē biedrība “NEXT” sadarbībā ar Saldus jauniešu iniciatīvu centru “Šķūnis” projekta “TU.ESI.LV” ietvaros, kuru finansēIslande, Lihtenšteina un Norvēģija, Latvijas valsts un Aizputes novada dome.